Recension av Willy Lindhs bok  – Folkmord under FN:s beskydd?

Det första som slår mig när jag får boken i min hand är det provocerande frågetecknet efter texten Folkmord under FN,s beskydd?

Jag som levt på Cypern och mött författaren under olika omständigheter då han ömsom verkat som guide för svenska grupper som besökt norra Cypern, eller sökt hans hjälp som omhändertagare av herrelösa hundar på sitt hundpensionat som han och hans fru driver på ön framträder frågan inom mig direkt.

Varför denna försiktighet eller ödmjukhet inför det som vi alla som levt på ön redan förstått? Av egen erfarenhet vet Willy  hur de ” turkcypriotiska hundarna”, de kallades så av grekerna och till sist även av grekcyprioterna, behandlades under de år han tjänade i FN,s regi.

Vi får i boken följa han hedersamma olydnad inför sina överordnade. Detta leder honom till den tragiska situation, som han och hans mannar i kompaniet hamnar i, då de till sist inser att den massutrotning av just de “turkiska hundarna” översågs av FN, utan att de ingrep till försvar för de turk-cyprioter de var satta till att skydda.

Att i dagboksformat kunna följa denne man i hans oförmåga att stillatigande åse utrotning och masslakten av människor gör boken mer än trovärdig. Samtidigt är det en skakande berättelse om vad som händer den som kliver utanför ramarna som Willy gjorde.

Att det tog honom alla dessa år att bearbeta och till sist komma ut med sin version av hela händelseförloppet leder oss till det gatlopp han fått genomlida under åren efter avslöjandet, “att han och hans mannar levererade vapen till turk-cyprioterna” så att de kunde få en viss förmåga att försvara sig.

Att det sedan fanns en “tredje man”, en mullvad inom hans egen FN bataljon, som sålde sina mannar för ” silverpengar”, gjorde att missionen att rädda dem som möjligtvis kunde ha räddats gick om intet. Willy fick själv stå där som en Judas, en som skulle hängas ut och dömas. Detta  gör boken mer en läsvärd.

För den som söker en förståelse av hela problematiken, om hur propagandan fram till i våra dagar, när det gäller den grek och turkcypriotiska konflikten på Cypern lett  till den katastrof som människorna på ön fortfarande lever under, men nu i regi av EU, finner den i de tidiga internationella avtal som tecknades av parterna under FN,s överinseende, men som senare både vantolkats och brutits av inblandade parter till turkcyprioternas nackdel.

Boken blir för mig som svensk särdeles intressant då jag under ett antal år kunnat på plats följa det spel som både stormakterna, EU samt FN ägnat sig åt för att med s.k. “fredssamtal mellan parterna” dölja deras egentliga motiv att komma åt de gas och oljefyndigheter som ligger strax utanför Cypern. Att Turkiet redan tidigt förstod situationens allvar och fortsatt att stödja turk-cyprioternas rätt till självbestämmande hedrar detta land  Att se dem, inte som ett land som invaderar, utan som befriare av ett folk som annars skulle ha utrotats genom det planerade förtryck som annars skulle drabbat samtliga turk-cyprioter hedrar de än mer.

Boken är full av hänvisningar samt även dokument och internationella avtal som styrker Willys riktiga val då han och hans män beslöt sig för att låta deras inre samvete till sist vara det som avgjorde saken för dem. Att de senare skulle få stå där med hela rättsväsendet och ta sitt straff utan att de egentliga förövarna Makarios, Grivas och andra i grekjuntan som arrangerat hela denna tragiska ställdes till ansvar gör saken verkligen tragisk.

Idag fortsätter EU sin charad att låtsas vilja lösa den skapade konflikten mellan turk- och grekcyprioter.

Willy fortsätter att ta hand om de herrelösa hundarna på Cypern. Guidar alla besökarna på norra Cypern, visar den kultur och de minnesmärken som fortfarande finns att bese. Att han gör det på ett ödmjukt och kärleksfullt vis utan att förhäva sig vare sig mot den ena eller andra folkgruppen hedrar honom speciellt.

En bok för den som vill förstå det maktspel som idag utspelar sig i Europa signerat EU, FN och stormakterna, alltmedan turk och grekcyprioterna fortfarande lider av sviterna efter det förräderi och folkmord som FN vände bort sitt ansikte ifrån redan på 60 talet och fram till i våra dagar.

Heder åt Willy Lindh och dem som var honom behjälpliga att visa civilkurage när världen svek!

Conny Larsson – Författare och föreläsare